Zon- en windprojecten | advies- en tekenwerk

SMIT Energy is uw partner voor het technisch ontwerpen en inrichten van zonne- en windmolenparken. Net als bij moederonderneming SMIT Civiele Techniek mag u verwachten dat wij een betrokken adviseur zijn in het gehele proces. Onze diensten en (praktische) ervaring zetten wij graag in voor onze opdrachtgevers. SMIT Energy kan voor u, als ontwikkelaars van wind en zonne-energie, snel een overzicht opzetten. Dit doen wij doormiddel van ons eigen ontwikkelde format, hierbij worden de technische aspecten voor een projectlocatie snel in kaart gebracht. Met deze informatie kunnen er in een vroeg stadium bewustere keuzes gemaakt worden voor de verdere stappen in het projectproces.

Uitleg

Wie zijn wij:

SMIT Energy is een dochterorganisatie van SMIT Civiele Techniek.
SMIT Civiele Techniek is een civieltechnisch ontwerpbureau die projectvoorbereiding en projectbegeleiding verzorgt voor diverse klanten van projectontwikkelaars tot gemeenten. Ook een projectontwikkelaar voor windmolens wist SMIT Civiele Techniek te vinden voor het uitwerken van een ontwerp van een plant. Hieruit is SMIT Energy ontstaan, een aparte dienstverlening én een uniek format voor ontwikkelaars van zonne- en windparken.

Certificering:

Binnenkort geven wij u hier meer informatie over certificeringen.

Mail ons

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.


SMIT Energy

Echelpoelweg 8a
7595 KA Weerselo

T: 053 744 00 06
E: albert@smitcivieletechniek.nl

© Copyright - Smit Energy

Bent u een projectontwikkelaar en heeft u de intentie een zonne- en/of windpark te gaan bouwen? Dan bieden wij graag ons unieke format aan u aan. Dit format is door ons ontworpen en zal u ondersteuning bieden in uw volledige traject van idee tot uitvoering.

De basis van het format is dat u elke stap van het veldonderzoek en bureauonderzoek op 1 digitale plaats samenvoegt inclusief bijlagen en documenten. Deze onderzoeken verzorgen wij graag voor u. Mocht er gedurende het jaar een wijziging plaatvinden in de randvoorwaarden dan is deze met 1 druk op de knop aan te passen in uw bestand. U beschikt dus altijd over de actuele situatie zonder dat u stappen van uw onderzoek opnieuw hoeft uit te voeren. Daarnaast kan iedereen die betrokken is bij het project bij dezelfde identieke informatie.

Vanaf het akkoord bij de raad van state wilt u zo snel mogelijk starten met de bouw. Dankzij ons format beschikt u direct over de meest actuele stand van zaken van de bouwplaats en omgeving en tevens een gedetailleerde tekening voor de opstelling van de diverse onderdelen.